Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:14:01

Poprawka 1, 2

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6