Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:07:50

Poprawka 6

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6