Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:09:35

Poprawka 11

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7