Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:08:23

Poprawka 8

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 7