Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:14:39

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7