Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 18-04-2013 godz. 09:04:46

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12