Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:07:19

Poprawka 3, 5

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7