Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 18-04-2013 godz. 09:17:35

Poprawka 1

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6