Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 18-04-2013 godz. 09:09:57

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 6