Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw