Narzędzia:

Nr druku Projekt
177 Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
163 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
160 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
152 Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych
147 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-CoV-2
146 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
138 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
117 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
116 Projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
114 Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem