Narzędzia:
Nr druku Projekt
381 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
380 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych
379 Projekt uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
366 Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
363 Projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne
359 Projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców
357 Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
356 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
355 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii
354 Projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych