Narzędzia:
Nr druku Projekt
727 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
695 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
694 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
693 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe
679 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
678 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
668 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
665 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
650 Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
649 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy