Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
188 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 188), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 121)
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 495, druki sejmowe nr 1252, 1368 i 1368-A).
    Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 495 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia