Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 480 Projekt uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

2021.08.04
druk senacki nr 480

2 476 Projekt uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

2021.08.03
druk senacki nr 476

3 463 Projekt uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

2021.07.22
druk senacki nr 463

4 424 Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

2021.06.10
druk senacki nr 424

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.

czytanie: 2 3

26 pos.

2021.06.17

26 pos.

2021.06.17
uchwała

5 423 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ʼ56

2021.06.19
druk senacki nr 423

czytanie: 2 3

26 pos.

2021.06.16

26 pos.

2021.06.16
uchwała

6 414 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76
czytanie: 1 2 3

KU
2021.06.10
druk senacki nr 414 S

26 pos.

2021.06.16

26 pos.

2021.06.16
uchwała

7 412 Projekt uchwały potępiającej działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego

2021.05.27
druk senacki nr 412

czytanie: 2 3

24 pos.

2021.05.27

2021.05.27
uchwała

8 397 Projekt opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską

2021.05.20
druk senacki nr 397

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KU
2021.05.26
druk sencki nr 397 S

24 pos.

2021.05.27
uchwała

9 392 Projekt apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów
czytanie: 1 2 3

KU, KRPSS
2021.05.10
druk senacki nr 392 S

24 pos.

2021.05.13

24 pos.

2021.05.13
apel

10 389 Projekt uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego

2021-04-28
druk senacki nr 389

czytanie: 2 3

24 pos.

2021.05.12

24 pos.

2021.05.12
uchwała