Narzędzia:

Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 180 Projekt uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych

2020.08.11
druk senacki nr 180

2 179 Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

2020.08.11
druk senacki nr 179

czytanie: 1

KU, KSZUE
2020.08.11

3 176 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów (druk senacki nr 176)

2020.07.24
druk senacki nr 176

czytanie: 1

KU
2020.07.30
druk senacki nr 176 S

4 148 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera

2020.06.19
druk senacki nr 148

czytanie: 1 2 3

KU
2020.06.25

druk senacki nr 148 S

13 pos.

2020.07.01

13 pos.

2020.07.01
uchwała

5 141 Projekt uchwały w 100 rocznicę II Powstania Śląskiego

2020.06.03
druk sencki nr 141

czytanie: 1

KU
2020.07.30

6 127 Projekt uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

2020.05.26
druk senacki nr 127

czytanie: 1 2 3

KPCPP, KU
2020.06.02
druk senacki nr 127 S

11 pos.

2020.06.03

11 pos.

2020.06.04
uchwała

7 125 Projekt uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2020.05.21
druk senacki nr 125

czytanie: 1 2 3

KKSP, KU
2020.05.26
druk senacki nr 125 S

11 pos.

2020.06.03

11 pos.

2020.06.04
uchwała

8 109 Projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

2020.05.04
druk senacki nr 109

czytanie: 1 2 3
9 104 Projekt uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

2020.04.16

druk senacki nr 104

czytanie: 1 2 3

KU
2020.04.28

2020.05.12
druk senacki nr 104 S

10 pos.

2020.05.13
uchwała

10 102 Projekt uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

2020.04.15

druk senacki nr 102

Projekt uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

czytanie: 1 2 3

KU

2020.04.15

druk nr 102 S

9 pos.

2020.04.16

9 pos.

2020.04.16

Uchwała