Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 540 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

2021.10.22
druk senacki nr 540

2 521 Projekt rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

2021.10.08
druk senacki nr 521

czytanie: 1 2 3

KU, KPCPP, KSZUE
2021.10.08
druk senacki nr 521 S

31 pos.

2021.10.08
uchwała

3 504 Projekt uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

2021.09.21
druk senacki nr 504

czytanie: 2 3

30 pos.

2021.09.21

30 pos.

2021.09.21
uchwała

4 491 Projekt uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem

2021.09.10
druk senacki nr 491

czytanie: 1

KU
2021.10.06
druk senacki nr 491 S

5 481 Projekt uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

2021.09.06
druk senacki nr 481

czytanie: 1 2 3

KU
2021.09.08
druk senacki nr 481 S

29 pos.

2021.09.09
 

29 pos.

2021.09.09
uchwała

6 480 Projekt uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

2021.08.04
druk senacki nr 480

czytanie: 1 2 3

KU
2021.09.08
druk senacki nr 480 S

10 pos.

2021-09-10

29 pos.

2021.09.10
uchwała

7 476 Projekt uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

2021.08.03
druk senacki nr 476

czytanie: 2 3

28 pos.

2021.08.05

28 pos.

2021.08.06
uchwała

8 463 Projekt uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

2021.07.22
druk senacki nr 463

czytanie: 1 2 3

KU
2021.09.08
druk senacki nr 463 S

29 pos.

2021.09.10

29 pos.

2021.09.10
uchwała

9 424 Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

2021.06.10
druk senacki nr 424

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.

czytanie: 2 3

26 pos.

2021.06.17

26 pos.

2021.06.17
uchwała

10 423 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ʼ56

2021.06.19
druk senacki nr 423

czytanie: 2 3

26 pos.

2021.06.16

26 pos.

2021.06.16
uchwała