Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 220 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

2020.09.28
druk senacki nr 220

czytanie: 1

KU
2020.10.08
druk senacki nr 220 S

2 219 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

2020.09.29
druk senacki nr 219

czytanie: 1

KU
2020.10.22

3 218 Projekt uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

2020.09.24
druk senacki nr 218

czytanie: 2 3

16 pos.

2020.09.29

16 pos.

2020.09.29
uchwała

4 203 Projekt uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

2020.09.11
druk senacki nr 203

czytanie: 1

KU
2020.10.22

5 202 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

2020.09.11
druk senacki nr 202

czytanie: 1

KU
2020.10.22

6 201 Projekt uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

2020.09.11
druk senacki nr 201

czytanie: 1

KU
2020.10.22

7 184 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

2020.08.12
druk senacki nr 184

Termin rozpatrzenia: 2020.10.31

czytanie: 1

KU
2020.10.22

8 180 Projekt uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych

2020.08.11
druk senacki nr 180

czytanie: 1 2 3

KU
2020.08.12
druk senacki nr 180 S

14 pos.

2020.08.17

14 pos.

2020.08.17
uchwała

9 179 Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

2020.08.11
druk senacki nr 179

czytanie: 1 2 3

KU, KSZUE
2020.08.11
2020.08.12
druk senacki nr 179 S

14 pos.

2020.08.12
 

2020.08.12
uchwała

10 176 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów (druk senacki nr 176)

2020.07.24
druk senacki nr 176

czytanie: 1 2 3

KU
2020.07.30
druk senacki nr 176 S

14 pos.

2020.08.12

14 pos.

2020.08.12
uchwała