Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 365 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

2021.04.15
druk senacki 365

czytanie: 2 3

23 pos.

2021.04.15

23 pos.

2021.04.15
uchwała

2 364 Projekt uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

2021.04.13
druk senacki nr 364

czytanie: 1 2 3

KU
2021.04.14
druk senacki nr 364 S

23 pos.

2021.04.14

23 pos.

2021.04.14
uchwała

3 358 Projekt uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

2021.03.25
druk senacki nr 358

czytanie: 1 2 3

KU, KRPSS
2021.04.13
druk senacki nr 358 S

23 pos.

2021.04.14

23 pos.

2021.04.14
uchwała

4 352 Projekt uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

2021.03.22
druk senacki nr 352

czytanie: 1 2 3

KU
2021.03.24
druk senacki nr 352 S

22 pos.

2021.03.25

22 pos.

2021.03.25
Uchwała

5 344 Projekt uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

2021.03.12
druk senacki nr 344

czytanie: 2 3

22 pos.

2021.03.25

22 pos.

2021.03.25

Uchwała

6 329 Projekt uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

2021.02.17
druk senacki nr 329

czytanie: 1 2 3

KU
2021.03.17
druk senacki nr 329 S

22 pos.

2021.03.25

 

22 pos.

2021.03.25
Uchwała

7 326 Projekt uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

2021.02.16
druk senacki nr 326

czytanie: 1 2 3

KU
2021.02.16
druk senacki nr 326 S

21 pos.

2021.02.18

21 pos.

2021.02.19
uchwała

8 325 Projekt uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi

2021.02.12
druk senacki nr 325

czytanie: 1 2 3

KU
2021.02.16
druk senackie nr  325 S

21 pos.

2021.02.18

21 pos.

2021.02.18
uchwała

9 324 Projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

2021.02.15
druk senacki nr 324

czytanie: 1 2 3

KU, KKSP
2021.02.16
druk senacki nr 324 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKSP, KU
2021.02.16

 

 

 

 

 

21 pos.

2021.02.19
uchwała

10 323 Projekt uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej
czytanie: 1 2 3