Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 823 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

2022.09.30
druk senacki nr 823

2 822 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Jana Matejki

2022.09.30
druk senacki na 822

3 797 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera

2022.09.07
druk senacki nr 797

4 796 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

2022.09.06
druk senacki nr 796

czytanie: 2 3
5 792 Projekt uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze
czytanie: 1 2 3

KŚ, KNK oraz KU
2022.09.05
druk senacki nr 792 S
 

48 pos.

2022.09.07

48 pos.

2022.09.07
uchwała

6 789 Projekt uchwały ustanawiającej rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin

2022.08.04
druk senacki nr 789

7 783 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego

2022-07-29
druk senacki nr 783

czytanie: 1 2 3

47 pos.

2022.08.03

47 pos.

2022.08.04
uchwała

8 770 Projekt uchwały w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta

2022-07-19
druk senacki nr 770

czytanie: 2 3

46 pos.

2022-07-20

46 pos.

2022-07-20
uchwała

9 721 Projekt uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A.

2022-05-19
druk senacki nr 721

Materiały:
Raport Senackiego Zespołu ds Spółki GETBACK S.A.
Projekt uchwały
Materiał 2

czytanie: 1 2 3

KBFP i KU
2022-06-07
2022-07-21
druk senacki nr 721 S

 

45 pos.

2022-06-30

45 pos.

2022.06.30
uchwała

10 720 Projekt uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę

2022-05-19
druk senacki nr 720

czytanie: 2 3

45 pos.

2022.06.29

45 pos.

2022.06.29
uchwała