Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 309 Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

2021.01.11
druk senacki nr 309

czytanie: 1 2 3
2 306 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2021.01.05
druk senacki nr 306

czytanie: 1

KRESS i KU
2012.01.13

3 285 Projekt uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II.

2020.12.03
druk senacki nr 285

czytanie: 1 2 3

KU
2020.12.16
Komisja nie zakończyła prac nad projektem uchwały.

KU
2021.01.11
druk senacki nr 285 S

20 pos.

2020.01.13

20 pos.

2020.01.12
uchwała

4 270 Projekt uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

2020.11.23
druk senacki nr 270

czytanie: 1 2 3
5 259 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą
czytanie: 1 2 3
6 258 Projekt uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego
czytanie: 1 2 3

18 pos.

2020.12.02

18 pos.

2020.12.03
uchwała

7 257 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2020.10.28
druk senacki nr 257

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2020.11.25
druk senacki nr 257 S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRESS, KU
2020.11.25

 

 

 

18 pos.

2020.12.02

18 pos.

2020.12.03
uchwała

8 245 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ʼ70

2020.10.28
druk senacki nr 245

czytanie: 1 2 3
9 237 Projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

2020.10.26
druk senacki nr 237

czytanie: 1 2 3

KU, KPCPP
2020.10.28
druk senacki nr 237 S

17 pos.

Senat w dniu 28 października 2020 r. odrzucił projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich i zakończył postępowanie w tej sprawie.

10 220 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

2020.09.28
druk senacki nr 220

czytanie: 1 2 3

KU
2020.10.08
druk senacki nr 220 S

17 pos.

2020.10.28

17 pos.

2020.10.28
uchwała