Narzędzia:
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 704 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej

2022-04-27
druk senacki nr 704

2 667 Projekt uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

2022.03.17
druk senacki nr 667

czytanie: 1 2 3
3 663 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie

2022.03.09
druk senacki nr 663

czytanie: 1 2 3

2022.03.17
KU
druk senacki nr 663 S

39 pos.

2022.03.23

39 pos.

2022.03.23
uchwała

4 662 Projekt uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

2022.03.10
druk senacki nr 662

czytanie: 2 3

38 pos.

2022.03.10

38 pos.

2022.03.10
uchwała

5 652 Projekt uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos

2022.03.09
druk senacki nr 652

czytanie: 1 2 3

38 pos.

2022.03.11
Senat w dniu 11 marca 2022 r. odrzucił projekt uchwały i tym samym zakończył postepowanie w tej sprawie

6 651 Projekt uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

2022-03-09
druk senacki nr 651

czytanie: 2 3

38 pos.

2022.03.09

38 pos.

2022.03.09
uchwała

7 647 Projekt uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

2022.03.08
druk senacki nr 647

czytanie: 2 3

38 pos.

2022.03.09

38 pos.

2022.03.09
uchwała

8 635 Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

2022.02.16
druk senacki nr 635

czytanie: 2 3

37 pos.

2022.02.16

37 pos.

2022.02.16
uchwała

9 627 Projekt uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

2022.02.03
druk senacki nr 627

czytanie: 2 3

36 pos.

2022.02.04

36 pos.

2022.02.04
uchwała

10 580 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2021.12.01
druk senacki nr 580

Nowelizacja wprowadza ograniczenia czasowe na odpowiedzi udzielane na zapytania senatorskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy oraz upoważnionych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów, a także umożliwia senatorom składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu. Ponadto wprowadza wymóg, aby uchwały o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie.

czytanie: 1 2 3