Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
189 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 189), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 122)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia