Narzędzia:

67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.4

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2908do druku 2908do druku 29082968
Druki senackie: 10081008 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1008uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

druki sejmowe nr 2908, do druku nr 2908, 2968

druki senackie nr 1008, 1008 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do zaleceń Komisji Europejskiej przedstawionych polskiemu Rządowi w ramach procedury naruszeniowej. Celem proponowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie spraw związanych z sądową kontrolą decyzji wizowych podejmowanych przez konsula.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji orazKomisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1008 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


12.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 991991 A991 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 991uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

druki sejmowe nr 2857, do druku nr 2857, 2912

druki senackie nr 991, 991 A, 991 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Podstawowym celem ustawy jest dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego i prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów prowadzących produkcję żywności na małą skalę i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym w szczególności w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 991 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Janina Sagatowska.
  

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 991 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Przemysław Błaszczyk.


13.

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 10011001 A1001 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1001uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

druki sejmowe nr 2722, do druku nr 2722, 2929

druki senackie nr 1001, 1001 A, 1001 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa wprowadza zmiany w zasadach restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Umożliwiona zostanie natychmiastowa spłata zadłużenia częściowo już zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Pozostałe możliwości restrukturyzacji będą dotyczyć jedynie producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rolne będących małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1001 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1001 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2914do druku 291429492949 A
Druki senackie: 995995 A995 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 995uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

druki sejmowe nr 2914, 2949, 2949-A

druki senackie nr 995, 995 A, 995 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbędzie się 16 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 995 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 995 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


15.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 2789do druku 2789do druku 2789do druku 27892893
Druki senackie: 992992 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 992uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2789, do druku nr 2789, 2893

druki senackie nr 992, 992 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawadotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi; wyposażenia dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany "profilem osobistym" zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 992 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

 

 


16.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2828do druku 2828do druku 27892962
Druki senackie: 10101010 A1010 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1010uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2828, do druku nr 2828, 2962

druki senackie nr 1010, 1010 A, 1010 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Celem ustawy jest ujednolicenie funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań w związku z prowadzeniem działań kontrterrorystycznych. W Policji wydzielona zostanie służba odpowiadająca za prowadzenie działań  kontrterrorystycznych, składająca się z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „Biuro Operacji Antyterrorystycznych” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1010 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  
w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1010 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


17.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 291129442944 A
Druki senackie: 10021002 A1002 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1002uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2911, 2944, 2944-A

druki senackie nr 1002, 1002 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.
 

Projektowana ustawa doprecyzowuje procedurę, dzięki której w jednoznaczny sposób możliwe będzie ustalenie, czy nowo przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należy uznać za nowe czy istniejące, w rozumieniu Kodeksów przyłączeniowych i tym samym, jakie wymogi techniczne będą w odniesieniu do nich stosowane przez operatorów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 1002 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis


18.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 290729432943 A
Druki senackie: 10031003 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1003uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2907, 2943, 2943-A

druki senackie nr 1003, 1003 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa dotyczy wydłużenia do końca 2023 roku finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1003 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


19.

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 282629242924 A
Druki senackie: 10061006 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1006uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

druki sejmowe nr 2826, 2924, 2924-A

druki senackie nr 1006, 1006 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów do obecnego stanu prawnego w zakresie innych dziedzin mających wpływ na działania właściwych jednostek dozoru technicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zmiany te mają na celu doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1006 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.


20.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 290629262926 A
Druki senackie: 999999 A999 B999 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 999uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2906, 2926, 2926-A

druki senackie nr 999, 999 A, 999 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2018 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Środowiska,

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 14 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 999 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,  Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 999 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


Poprzednia strona