Narzędzia:

Posiedzenie: 67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


21, 22 i 23 listopada 2018 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
4
Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Wniosek o przyjęcie projektu


5
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka1, 5, 6, 9


7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 2, 10


8
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 3, 8


9
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 4


10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 7


11
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


12
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka1, 5, 6, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 2, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 3, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania