Narzędzia:

67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.4

 


31.

Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 839
więcej informacji o punkcie

Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

druk senacki nr 839
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 1 czerwca 2018 r.  
 

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 października 2018 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


32.

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 295929672967 A
Druki senackie: 10201020 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1020uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

druki sejmowe nr 2959, 2967, 2967- A

druki senackie nr 1020, 1020 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy 2017/1564, której celem jest dostosowanie prawa unijnego do zobowiązań wynikających z „Traktatu z Marrakeszu”, zakładającego ułatwienie dostępu do druku oraz transgranicznej wymiany książek i innych materiałów drukowanych w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym na całym świecie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji  Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 22 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1020 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie Jerzy Fedorowicz.


33.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 23 listopada 2018 r. przyjął ustawę z dnia 21 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 10191019 A1019 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1019uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 3013, do druku nr 3013

druki senackie nr 1019, 1019 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu nowelizację przepisów odnoszących się do przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego po osiągnieciu określonego wieku. Ustawa wykonuje nałożone na Polskę zobowiązanie wynikające z postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. o sygn. C-619/18.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 listopada 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1019 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


z4
Poprzednia strona