Narzędzia:

66. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

 

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 28582872
Druki senackie: 966966 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 966uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

druki sejmowe nr 2858, 2872

druki senackie nr 966, 966 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu rozwiązanie problemu zbyt dużych wymagań z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności dla podmiotów produkujących żywność na małą skalę i wprowadzających ją na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 966 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


12.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Senat w dniu 26 października 2018 r. wprowadził poprawki (37) do ustawy
Druki sejmowe: 285628912891 A
Druki senackie: 969969 A969 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 969uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich.

druki sejmowe nr 2856, 2891, 2891-A

druki senackie nr 969, 969 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz tryb zakładania i ich organizację  wewnętrzną. Ustawa przewiduje nadanie kołom osobowości prawnej, co umożliwi im ubieganie się o dotacje.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 969 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 28082871
Druki senackie: 964964 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 964uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

druki sejmowe nr 2808, 2871

druki senackie nr 964, 964 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa stwarza podstawy prawne dla umożliwienia zbywania samodzielnych lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich najemców w budynkach będących własnością spółki Poczta Polska S.A. - bez względu na funkcję budynku, w którym te mieszkania są usytuowane.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r. (wtorek).

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 964 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


14.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 958958 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 958uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 1654, do druku nr 1654, 2825

druki senackie nr 958, 958 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa wprowadza możliwość poruszania się motocyklem trójkołowym dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w szczególności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kategorii A.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 958 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.


15.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Senat w dniu 26 października 2018 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 286528752875 A
Druki senackie: 960960 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 960uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej.

druki sejmowe nr 2865, 2875, 2875-A

druki senackie nr 960, 960 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z Polską Agencją Prasową S.A.

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

-   Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 960 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


16.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2831do druku 2831do druku 2831do druku 283128512851 A
Druki senackie: 961961 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 961uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

druki sejmowe nr 2831, do druku nr 2831, 2851, 2851-A

druki senackie nr 961, 961 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Celem ustawy jest ustanowienie dnia 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 961 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


17.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

Senat w dniu 26 października 2018 r. przyjął ustawę z dnia 4 października 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 27902820
Druki senackie: 959959 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 959uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.

druki sejmowe nr 2790, 2820

druki senackie nr 959, 959 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Zmiana postanowień Konwencji ma na celu zrównanie na jej gruncie sytuacji prawnej producentów z krajów pozaeuropejskich z producentami pochodzącymi z państw członków Rady Europy. Ponadto ustawa rozszerza zakres podmiotowy Konwencji na producentów z krajów pozaeuropejskich oraz inaczej określa minimalne i maksymalne udziały koproducentów w produkcji utworu audiowizualnego konieczne do ubiegania się o wsparcie udzielane w ramach Konwencji.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 października 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 listopada 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 959 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

 


18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 26 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Druki senackie: 735735 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 735uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki senackie nr 735, 735 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Rafał Ambrozik.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wnioskodawcy proponują wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego rozwiązań dotyczących zapewnienia prawa sprawcy do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Ponadto przewiduje się zawieranie w opinii o stanie zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu informacji o tym, czy stan zdrowia sprawcy pozwala na udział w posiedzeniu. Projekt przewiduje także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2018 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 5 czerwca oraz 19 września 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 735 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


19.

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Senat w dniu 26 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.
Druki senackie: 862862 S
Uchwała: 862uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

druki senackie nr 862, 862 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Grzegorz Bierecki.
 

Projekt ustawy ma na celu zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Projekt zakłada ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem tych roszczeń, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz wprowadzanie obowiązkowych ubezpieczeń OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2018 r. skierował projekt ustawy do
  Komisji Ustawodawczej,
  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 23 lipca, 25 i 27 września 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 862 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


20.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski

Senat w dniu 25 października 2018 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski
Druki senackie: 951951 S
Uchwała: 951uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski.
druki senackie nr 951, 951 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Czesław Ryszka.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 września 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 października 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 951 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.


Poprzednia strona