Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

z9
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
6 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 6), Komisji Środowiska (nr 6)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

retransmisja posiedzenia (z przyczyn technicznych tylko obraz)

zapis dźwiękowy posiedzenia

5 15.01.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

retransmisja posiedzenia

4 14.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 119, 120 i 120-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 33 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  Stowarzyszenie Forum  Recyklingu Samochodów

retransmisja posiedzenia

3 09.01.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 4), Komisji Środowiska (nr 3)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 28, druki sejmowe nr 87, 93 i 93-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 28 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  Związek Powiatów Polskich

retransmisja posiedzenia

2 17.12.2019
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2019
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z9
Poprzednia strona