Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
31 17.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 31), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 12), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 131)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

retransmisja posiedzenia

30 16.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 30), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 41)
 1. Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.
  Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (pdf.)

retransmisja posiedzenia

29 04.02.2021 r.
 1. Populacja wilka w Polsce – aktualny stan, rejony występowania, potencjalne zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im.
 2. Przypadki telazjozy wśród bieszczadzkich żubrów – przyczyny, objawy, poziom zachorowań, wpływ na rozwój populacji w Polsce.
 3. Zarządzanie populacją dzika w kontekście zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń.

retransmisja posiedzenia

28 28.01.2021 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 28), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 122), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 63)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 286).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

27 12.01.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 27), Komisji Ustawodawczej (nr 115), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 29)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

retransmisja posiedzenia

26 05.01.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 34), Komisji Środowiska (nr 26)
 1. Rozpatrzenie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk senacki nr 302, druki sejmowe nr 809 i 835).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 302 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

25 04.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego(druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

24 16.12.2020
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 7), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 55), Komisji Środowiska (nr 24)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

23 15.12.2020
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 23), Komisji Ustawodawczej (nr 105), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 214).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  .

retransmisja posiedzenia

22 10.12.2020
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 6), Komisji Środowiska (nr 22), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 48)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 264, druki sejmowe nr 723, 728 i 728-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 264 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia