Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
84 02.08.2022 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 263), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 72), Komisji Środowiska (nr 84)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (druk senacki nr 780, druki sejmowe nr 2371, 2470 i 2470-A).
  Komisje wnoszą o przyjecie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 780 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

83 30.06.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 83), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 66)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

82 28.06.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 65), Komisji Infrastruktury (nr 91), Komisji Środowiska (nr 82), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 169)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 2262, 2283 i 2283-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 740 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

81 28.06.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 743, druki sejmowe nr 2295 i 2316).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 743 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

80 08.06.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 80), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 63), Komisji Infrastruktury (nr 88)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków.

retransmisja posiedzenia

79 07.06.2022
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 78), Komisji Środowiska (nr 79)
 1. Sektor biogazowy w Polsce – teraźniejszość i perspektywy rozwoju.

PROGRAM

Materiały: Urząd Regulacji Energetyki, ,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Gospodarcza "EKOROZWÓJ"Polska Izba Gospodarcza PIGEOR

retransmisja posiedzenia

78 18.05.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 713, druki sejmowe nr 2181, 2210 i 2210-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 713 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

77 17.05.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 77), Komisji Infrastruktury (nr 87)
 1. Rozpatrzenie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druk senacki nr 709, druki sejmowe nr 2223 i 2237).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 709 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

76 17.05.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 76), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 106)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2154, 2168 i 2168-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 700 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

75 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 74)
 1. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT.

retransmisja posiedzenia