Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
13 05.03.2020
 1. Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.
  materiały:
retransmisja posiedzenia
12 25.02.2020
 1. Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego bronią chemiczną pochodzącą z czasów II wojny światowej.
 2. Stan środowiska wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej.

retransmisja posiedzenia

11 19.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego  (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia

10 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

9 05.02.2020
 1. Informacja Ministra Klimatu na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

retransmisja posiedzenia

8 04.02.2020
 1. Problemy gospodarki odpadami  z punktu widzenia samorządów. Szanse związane z wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.
  materiały:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Ambasada Królestwa Norwegii, BRH (Innovation Norway)
  Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
   

retransmisja posiedzenia

7 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 59, druki sejmowe nr 159 i 175).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 59 A).

retransmisja posiedzenia

6 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 6), Komisji Środowiska (nr 6)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

retransmisja posiedzenia (z przyczyn technicznych tylko obraz)

zapis dźwiękowy posiedzenia

5 15.01.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

retransmisja posiedzenia

4 14.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 119, 120 i 120-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 33 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  Stowarzyszenie Forum  Recyklingu Samochodów

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona