Narzędzia:

Lista aktualności

20 grudnia 2011 r.

Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

20 grudnia 2011 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przeprowadzono wybory zastępców przewodniczącego tej komisji.

20 grudnia 2011 r.

Senatorowie z Komisji Obrony Narodowej zapoznali się z informacją na temat planów rozwoju i modernizacji polskich Sił Zbrojnych.

20 grudnia 2011 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wniesionego przez senatorów Łukasza Abgarowicza i Marka Rockiego.

19 grudnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia zwołano w celu wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

19 grudnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zwołano w celu rozpatrzenia ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

19 grudnia 2011 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

19 grudnia 2011 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z kandydatami na ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych RP: w Królestwie Belgii – Arturem Harazimem oraz w Republice Grecji – Maciejem Krychem.

19 grudnia 2011 r.

Na swoim posiedzeniu Komisja Środowiska przystąpiła do wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

19 grudnia 2011 r.

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich wybrano senatora Krzysztofa Słonia na zastępcę przewodniczącego komisji. Jego kandydaturę zgłosił senator Przemysław Błaszczyk.

15 grudnia 2011 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji udzieliła rekomendacji ośmiu senatorom - czterem kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa i czterem do Krajowej Rady Prokuratury.

14 grudnia 2011 r.

Gościem Komisji Kultury i Środków Przekazu był przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak.

Poprzednia strona