Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców jest przyznanie samozatrudnionym ulgi w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku (ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych).