Narzędzia:

34. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

porządek 34. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Senat w dniu 14 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”
Druki senackie: 548
Uchwała: 548uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”.
druk senacki nr 548

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Halina Bieda.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania


2.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1811do druku 181118241824 A
Druki senackie: 591591 A591 B591 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 591uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1811, do druku nr 1811, 1824, 1824-A
druki senackie nr 591, 591A, 591 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Finansów.

Ustawa przewiduje czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 grudnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  13 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 591 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 14 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 591 B). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 1795do druku 179518231823 A
Druki senackie: 592592 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 592uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1795, do druku nr 1795, 1823, 1823-A
druki senackie nr 592, 592 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do unijnych dyrektyw dotyczących podatku akcyzowego. Wprowadzone zostaną m.in. preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych, polegające na, obniżeniu do 50% podstawowej stawki akcyzy, dodaniu definicji małego, niezależnego producenta jak również wprowadzeniu systemu certyfikowania dla takich producentów.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2021 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 grudnia 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 592 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.

 


4.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
Druki sejmowe: 1630do druku 1630do druku 163017081708 A
Druki senackie: 570570 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 570uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
druki sejmowe nr 1630, do druku nr 1630, 1708, 1708-A
druki senackie nr 570, 570 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa przewiduje m.in. ustalenie wynagrodzenia sędziów, prokuratorów i innych w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2022; zwiększenie wydatków na informatyzację państwa oraz rozwój sektora biomedycznego.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 570 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 


5.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.
Druki sejmowe: 1765do druku 1765do druku 1765do druku 176518091809 A
Druki senackie: 589589 A589 Z-popr
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 589uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych.
druki sejmowe nr 1765, do druku nr 1765, 1809, 1809-A
druki senackie nr 589, 589 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa konsoliduje uregulowania dotyczące relacji między ochotniczą strażą pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową. Ponadto nowelizacja zrównuje w kontekście świadczeń status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 3 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 grudnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 589 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 1681do druku 1681do druku 168117401740 A
Druki senackie: 574574 A574 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 574uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1681, do druku nr 1681, 1740, 1740-A
druki senackie nr 574, 574 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa zmienia m.in. przepisy o postępowaniach dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto ustawa skraca terminy na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji;
zaś w dniu 26 listopada 2021 r. do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 grudnia 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk 574 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Michał Ujazdowski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1677do druku 16771688
Druki senackie: 564564 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 564uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
druki sejmowe nr 1677, do druku nr 1677, 1688
druk senacki nr 564, 564 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców poselskiego projektu ustawy został upoważniony Pan Poseł Robert Telus.

Ustawa umożliwia przekazywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 listopada 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 564 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1694do druku 1694do druku 169417721772 A
Druki senackie: 586586 A586 B586 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 586uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.
druki sejmowe nr 1694, do druku nr 1694, 1772, 1772-A
druki senackie nr 586, 586 A, 586 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa m.in. reguluje procedurę przeprowadzania postępowania scaleniowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wprowadza definicję gospodarstwa rolnego zawierającą szczególną normę obszarową, doprecyzowuje czynności związane z określaniem przebiegu granic obszaru scalenia lub wymiany gruntów (wykonywanych po wszczęciu postępowania).

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 3 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 586 A). 
SprawozdawcąKomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk 586 B). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.

 


9.

Ustawa o wyrobach winiarskich

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1314do druku 1314do druku 13141776do druku 17761776 A
Druki senackie: 585585 A585 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 585uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wyrobach winiarskich.
druki sejmowe nr 1314, do druku nr 1314, 1776, do druku nr 1776
druki senackie 585, 585 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa kompleksowo reguluje zagadnienia związane z wyrobem i rozlewem wyrobów winiarskich, a także organizacją rynku wina. Wprowadza m.in. zmiany w zakresie fermentowanych napojów winiarskich oraz uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobów winiarskich. Ponadto ustawa ustala nowy podział kompetencji organów kontrolnych.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 3 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 grudnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 585 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beniamin Godyla.

 


10.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Senat w dniu 16 grudnia 2021 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1775do druku 17751797
Druki senackie: 582582 A582 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 582uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
druki sejmowe nr 1775, do druku 1775, 1797
druki senackie nr 582, 582 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa związana jest z przedłużoną do dnia 31 grudnia 2022 r. realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewiduje m.in.: umożliwienie rolnikom załatwiania spraw online w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Upraszcza ponadto procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach rolniczych i leśnych.

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 3 grudnia 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 stycznia 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 grudnia 2021 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 8 grudnia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 582 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Bogucki.