Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


14, 15 i 16 grudnia 2021 r.