Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


14, 15 i 16 grudnia 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania