Narzędzia:

Posiedzenie: 23. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


14 i 15 kwietnia 2021 r.