Narzędzia:

Posiedzenie: 23. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


14 i 15 kwietnia 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
4
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Wniosek o przyjęcie projektu


5
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Wniosek o przyjęcie projektu


6
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 1, 6, 10


7
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 2


8
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 4, 9


10
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 5


11
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 7


12
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 8


13
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 1, 6, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 4, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania