Narzędzia:

Posiedzenie: 23. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


14 i 15 kwietnia 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

14
Głosowanie próbne

15
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Wniosek o przyjęcie projektu


16
Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


17
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


18
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1, 4, 5


19
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2


20
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3


21
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6, 7


22
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8


23
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


24
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 1


25
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 2


26
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 3


27
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 4


28
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 5


29
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 6


30
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 7


31
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 8, 15


32
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 9


33
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 10


34
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 11


35
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 12


36
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 13


37
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 14


38
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


39
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


40
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 14
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1, 4, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 8, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania