Narzędzia:

Posiedzenie: 64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


10
Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum


Nr głosowania 9
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum
Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania