Narzędzia:

Dnia 25-07-2018 godz. 10:04:34

Za: 21 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 38
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 40 0 39 1 23
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 20 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 1 1 0 5