Narzędzia:

Dnia 25-07-2018 godz. 18:04:53

Za: 61 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 27 0 27 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1