Narzędzia:

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Dnia 25-07-2018 godz. 18:01:55

Za: 10 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 52 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 9 0 50 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 27 0 27 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 1 3 2 1