Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
167 01.10.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

 retransmisja posiedzenia

 

166 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 i 3910).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

165 23.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk senacki nr 1073, druki sejmowe nr 3836 i 3885).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

164 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
163 01.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  (c.d.) (druk senacki nr 1040, druki sejmowe nr 3588 i 3706).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
162 01.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1040, druki sejmowe nr 3588 i 3706).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
161 24.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

           retransmisja posiedzenia

160 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

 3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

         

159 21.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1005, druki sejmowe nr 3524 i 3646).
  Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

           retransmisja posiedzenia

158 21.07.2015 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin.
  Materiały:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa

          retransmisja posiedzenia