Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Wizyta delegacji Senatu RP na spotkaniu przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa, przemysłu i przedsiębiorczości, Rzym, 26-27 października 2014 r.

  • Wyjazd studyjny Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kociewie, 23-24.06.2014 r.

  • Spotkanie przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z delegacją parlamentu Szwecji, Warszawa, 11 września 2013 r.

  • Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa państw członkowskich UE, Litwa, 21-22 lipca 2013 r.

  • Spotkanie z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi, Warszawa,  1 lipca 2013 r.
  • O wspólnej polityce rolnej z wiceprzewodniczącym parlamentu Węgier w Senacie, Warszawa,   20 kwietnia 2012 r.