Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
157 16.07.2015 r.
 1. Omówienie wniosków zgłoszonych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

156 16.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 990, druki sejmowe nr 3472, 3573 i 3573-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk senacki nr 991, druki sejmowe nr 3463, 3572 i 3572-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk senacki nr 995, druki sejmowe nr 3193, 3593i 3593-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 996, druki sejmowe nr 2968, 3139, 3157, 3592 i 3592-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

  Uwaga obywatelska
  Uwaga obywatelska 1
  Uwaga obywatelska 2

          retransmisja posiedzenia

155 07.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 3109, 3533 i 3533-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kancelaria Prezydenta RP
  Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP
  Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
  Uwaga obywatelska
  Uwaga obywatelska
  Uwaga obywatelska

         retransmisja posiedzenia

154 07.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona gruntów Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem”.

         retransmisja posiedzenia

153 23.06.2015 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu na rzecz stabilizacji rynku zbóż i rzepaku.
  Materiał MRiRW
 2. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad Elewarr sp. z o.o”.
  informacja NIK

 retransmisja posiedzenia

152 16.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 917, druki sejmowe nr 3365, 3403 i 3403-A).

 retransmisja posiedzenia

151 10.06.2015 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

          retransmisja posiedzenia

150 19.05.2015 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

149 13.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 883, druki sejmowe nr 3247, 3307 i 3307-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego
     
148 06.05.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona