Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
192 26.10.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 88), Komisji Ustawodawczej (nr 192), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 109)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk senacki nr 522).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

191 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 191), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 86), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 125)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej.

retransmisja posiedzenia

190 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 190), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 85), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 124)
 1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej (druk senacki nr 521).

retransmisja posiedzenia

189 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 189), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 122)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

188 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 188), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 495, druki sejmowe nr 1252, 1368 i 1368-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 495 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

187 06.10.2021
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem (druk senacki nr 491).
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

retransmisja posiedzenia

186 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 42), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 117), Komisji Ustawodawczej (nr 186)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

retransmisja posiedzenia

185 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 62), Komisji Ustawodawczej (nr 185), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 98)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk senacki nr 458).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
   

retransmisja posiedzenia

184 08.09.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 50), Komisji Ustawodawczej (nr 184), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 97)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 462).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

183 08.09.2021
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r. (druk senacki nr 481).
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (druk senacki nr 480).
 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego (druk senacki nr 463).
 4. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona