Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
38 17-03-2022 w sprawie otrzymanego przez senatorów pisma z Kancelarii Senatu z treścią rezolucji z dnia 25 lutego 2022 r. uchwalonej przez Senat Belgii w sprawie praworządności w Polsce Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
38 17-03-2022 w sprawie analizy przepisów dotyczących organizacji walnego zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej w czasie epidemii Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju i Technologii
37 16-02-2022 w sprawie stanu wykfalifikowanego personelu pielęgniarskiego w Polsce Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
37 16-02-2022 w sprawie braku przepisów prawa umożliwiających podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Oświadczenie
Adresat Minister Rozwoju i Technologii
33 26-11-2021 w sprawie agresji Białorusi na Polskę Oświadczenie
Adresat bez adresata
31 08-10-2021 w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących przeprowadzania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie pandemii Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
31 08-10-2021 w sprawie planowanych zmian podatkowych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
28 06-08-2021 w sprawie zawartej w Nowym Ładzie propozycji rozliczania PIT wspólnie z dzieckiem w przypadku osób faktycznie samotnie wychowujących dziecko Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
28 06-08-2021 w sprawie przerwy w pracy dla zleceniobiorcy wykonującego czynności na podstawie umowy-zlecenia Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
27 23-07-2021 w sprawie planów wprowadzenia podatku katastralnego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
24 27-05-2021 w sprawie projektu ustawy wprowadzającej Fundusz Kompensacyjny dla osób z ciężkimi powikłaniami po zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie realizacji planu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii, w tym m.in. zapowiadanej powszechnej dostępności rehabilitacji po COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
24 27-05-2021 w sprawie zwrotu środków ze składek ZUS przedsiębiorcy w przypadku wystąpienia nadpłaty lub umorzenia wcześniej zapłaconych składek Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
23 15-04-2021 w sprawie realizacji, planów oraz postępu prac w ramach Programu dla Śląska Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
20 13-01-2021 w sprawie unormowania przepisów dotyczących przeprowadzania wolnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie pandemii Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
10 13-05-2020 z okazji 70. rocznicy ogłoszenia deklaracji Roberta Schumana – aktu narodzin Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat bez adresata
6 06-03-2020 w sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP