Narzędzia:

Głosowania w dniu 05-05-2020 na 10. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 3
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:08:49 za Głosowanie próbne
2 11:16:11 przeciw Wniosek formalny
3 12:06:41 za Wniosek formalny
4 15:46:21 za Wniosek formalny
5 15:48:36 za Wniosek formalny
6 16:59:14 Wniosek formalny

Uwaga! Brak wyników imiennych z powodu usterki technicznej

7 17:04:56 Wniosek formalny

Uwaga! Brak wyników imiennych z powodu usterki technicznej

8 17:32:16 nie głosował Wniosek formalny
9 21:35:12 nie głosował Wniosek formalny
10 21:38:39 nie głosował Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy