Narzędzia:

Dnia 05-05-2020 godz. 12:06:41

Za: 45 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4