Narzędzia:

Dnia 05-05-2020 godz. 21:35:12

Za: 35 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14