Narzędzia:

Dnia 05-05-2020 godz. 11:08:49

Za: 62 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 8