Narzędzia:

Dnia 05-05-2020 godz. 15:48:36

Za: 41 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8