Narzędzia:

Dnia 05-05-2020 godz. 11:16:11

Za: 48 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7