Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dnia 05-05-2020 godz. 21:38:39

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14