Narzędzia:

Dnia 05-05-2020 godz. 17:32:16

Za: 44 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 39