Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-12-2012 na 24. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:06:37 za Zmiana w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

3 09:07:24 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:08:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 09:09:06 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 09:09:26 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 09:09:45 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 09:10:10 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 09:10:43 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 09:11:01 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

11 09:11:24 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

12 09:11:40 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

13 09:12:05 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 09:14:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 09:15:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Wniosek o przyjęcie projektu

16 09:18:34 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka

17 09:19:09 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie projektu wraz z poprawką