Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2012 godz. 09:09:26

Poprawka 2

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10