Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2012 godz. 09:11:40

Poprawka 8

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13