Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2012 godz. 09:09:45

Poprawka 3

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10